13) OUDELANDSCHE POLDER, 11de BEGIN. DEN GERSTEPOLDER
Bosweg 2 (camping Essenhoeve).


Op 3 februari 1758 droeg Abraham du PrĂ© de timmer van een pachthofsteedje, staande op 8 gemeten en 22 roeden land met de pacht voor ƒ 360,- over aan Adriaan de Groote.
Op 19 januari 1770 droeg deze de timmer weer voor ƒ 456,- over aan Jannes Contant die gehuwd was met Anna Manhave. De vrouw overleed op 27 april 1804 en de man hertrouwde op 17 juli 1805 met Magdalena den Dekker, weduwe van Pieter Verhage.
Nadat dit hofsteedje door aankoop van landerijen en het rooien van bossen allengs was vergroot, kwamen hier in 1820 in plaats van Jannes Contant zijn zoon Pieter Contant en Janna Gijzebregt.
In 1828 is hier, zoals uit de jaarankers blijkt, een nieuw woonhuis gebouwd. Pieter Contant overleed op 31 oktober 1856 en daarna zijn op de hoeve gekomen zijn zoon Izaak Contant en Suzanna le Grand. De man is gestorven op 18 maart 1871 en de weduwe hertrouwde op 24 april 1873 met Andries Elias, weduwnaar van Tanneke Contant. Andries Elias stierf op 19 juni 1889 en de timmer werd in 1890 met een deel van de landerijen verkocht aan zijn kinderen Janna, Maria en Pieter Elias die hier sedertdien bleven boeren.
Pieter Elias overleed op 11 juli 1924 en in 1929 verkochten zijn beide zusters het hof.
Op het bedrijf kwamen nu Adriaan Risseeuw Pieterszoon uit Schoondijke (Heultje) en Sara Risseeuw Pietersdochter uit Zuidzande. In 1957 werden zij opgevolgd door hun zoon Pieter Risseeuw gehuwd met Sara Maria Ie Clercq uit Retranchement.
Zij zijn opgevolgd door hun zoon Peter Risseeuw, die er camping Essenhoeve uitbaat.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977