16) WATERING VAN ZUIDZANDE, 1ste BEGIN. DEN EERSTEN NOORMAN
Platteweg 3 (voorheen camping De Noorman).

In 1676 woonde op dit hof Bartholomeus Bijn, dijkgraaf van de Watering Cadzand. Na diens overlijden hertrouwde zijn weduwe Janneke Verbeke op 6 augustus 1678 met Joost van Male, die de timmer naderhand heeft verkocht aan Jacob de Meulenaer.
Of de Meulenaer de hofstede heeft bewoond is niet bekend. Op 24 maart 1693 droeg de Meulenaer de timmer met de plantage en de baning van 150 gemeten pachtland voor ƒ 3.000,- over aan Adriaan Olphaart, die er denkelijk destijds reeds woonde. Na het overlijden van Olphaart hertrouwde zijn weduwe Janneke Janssen op 2 augustus 1699 met Jan de Vloo. De vrouw overleed in oktober 1713 en de man hertrouwde op 20 mei 1714 met Louise Cleenwerck. Deze overleed in maart 1720 en daarna hertrouwde De Vloo in 1721 met Anna van Groenenberg.
Op 13 april 1723 droeg De Vloo de timmer van deze, toen nog door hem bewoonde, hofstede voor ƒ 2580.- over aan Jacob van Houte Abrahamszoon. Vermoedelijk is het hof daarna door Van Houte in gebruik genomen. Hij huwde eerst met Janneke van Houte en na haar overlijden op 12 juni 1730, met Janneke Gemaard.
In maart 1752 was hij al niet meer in leven, want op 3 maart van dat jaar droegen zijn weduwe Janneke Gemaard en de kinderen uit zijn eerste huwelijk de timmer dezer hofstede met een arbeidershuisje voor
ƒ 3.000,- over aan de wezen van Jan van Nieuwenhuijse en Maatje Gemaard. Deze wezen droegen de timmer van de hofstede en het arbeidershuisje nog diezelfde dag weer over voor ƒ 3.600,- aan Jacobus van der Strate en Margarieta Risseeuw, die hier vervolgens hebben geboerd. De vrouw overleed in het voorjaar van 1755 en de man op 28 september 1767.
Op 24 februari 1768 is de timmer met de plantage en een arbeidershuis publiek verkocht aan Cornelis Pleijte voor ƒ 5.016,- plus de onkosten en in hetzelfde jaar werd hier op 4, 5 en 6 mei meikoopdag gehouden. Pleijte trouwde op 24 april 1768 met Judith van Houwe. Nadat zijn eerste vrouw op 6 juli 1789 was overleden, hertrouwde hij op 15 augustus 1790 met Sara van Ouwerkerk, weduwe van Abraham van Houwe.
In 1791 heeft hij de hofstede met haar inboedel overgelaten aan Jannes Weijkman en Elizabeth Pleijte.
In 1807 is zij verkocht aan Izaak de Bruijne en Magdalena Pleijte, dochter van genoemde Cornelis Pleijte. De vrouw overleed op 14 juli 1807 en de man hertrouwde in 1813 met Pieternella van Peenen. Deze stierf op 3 april 1818 en Izaak de Bruijne op 21 maart 1839.
Op de hoeve bleef de zoon Jannes de Bruijne, die op 4 mei 1842 trouwde met Tanneke de Kubber, die op 29 februari 1844 overleed. In 1844 heeft Jannes de Bruijne de hofstede overgelaten aan zijn broer Abraham de Bruijne, die in 1848 trouwde met Suzanna Verhage. De vrouw is gestorven op 30 juni 1881 en de man op 10 september 1884.
In 1885 is de hofstede met 42 gemeten land publiek verkocht aan Louis Beirlandt te Brugge voor ƒ 12.200,-. Toen zijn er opgekomen Abraham de Vlieger en Elizabeth Lako, die in 1892 vertrokken naar Noord-Amerika en opgevolgd werden door Abraham Kools en Suzanna Kotvis. De vrouw is op 14 september 1892 gestorven. Nog in hetzelfde jaar kwamen hier als pachters Jacobus Abraham Risseeuw en Suzanna van Male, die in 1900 werden opgevolgd door Hendrik Boogerd en Helena van de Vate, afkomstig van Poortvliet, die hier tot 1916 zijn gebleven.
Daarna is de hofstede enige jaren lang bekasteleind geworden ten profijte van Cornelis Nicolaas Jansen van Rosendaal en Jan van der Meulen. In 1926 zijn Jansen van Rosendaal en zijn vrouw Janna Dees er als pachters zelf komen wonen en is het woonhuis door aanbouw gemoderniseerd.
(In het huisje daarnaast woonden Jan Cruson en Adriana de Groote.)
In 1927 heeft het echtpaar Van Roosendaal het hof evenwel weer verlaten en toen zijn in hun plaats gekomen Pieter van Dijke en Jacomina Pietemella Dees uit Zuid-Beveland. Dit echtpaar vertrok in 1943 en in hun plaats kwam Jacobus Dees uit Groede gehuwd met Abrahamina Stoutjesdijk uit Stavenisse op Tholen. Jacobus Dees stierf in 1949.
In 1967 werd het bedrijf voortgezet door de zoon Jacobus Dees, gehuwd met Mathy van Langeraert uit Schouwen. Zij begonnen camping De Noorman. In 2011 is de camping opgeheven.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
cadzandgeschiedenis.nl