OUDELANDSCHE POLDER, 44ste BEGIN.
Lange Strinkweg 1

Op dit terrein heeft mogelijk eerst de woonkern Oudenwerve gelegen, genoemd in 1190.

Op 4 januari 1718 droeg de eigenaresse Suzanna Stampers, weduwe van Johan Ketels, de timmer dezer hofstede, waarvan het huis blijkens de jaarankers van 1662 dagtekent, voor ƒ 2.790 over aan Abraham Porrey, die als weduwnaar van Sara van Cruijningen in 1718 hertrouwde met Elizabeth van Houte.
De man overleden 2 maart 1725, de weduwe hertrouwd 8 december 1726 met Cornelis Albert Corneliszoon, deze man overleed 17 september 1732, waarna de vrouw andermaal hertrouwde op 6 augustus 1733 met Pieter Albert Janszoon.
In 1735 is de schuur afgebrand. In het voorjaar van 1736 heeft het echtpaar Albert-van Houte het woonhuis met de fragmenten van de schuur voor ƒ 300 boven de onkosten verkocht aan Jacob de Fra, burgemeester van Sluis, en in het genoemde jaar 1736 komt als bewoner der hofstede voor Aarnout Zonnevijlle.
In 1744 woonde er Isaac Bocquet, aan wien voornoemde De Fra op 22 mei 1744 de timmer overdroeg voor
ƒ 2.400. Op 14 april 1761 heeft Bocquet de timmer weer voor ƒ 1.800 overgedaan aan Magdalena de Fra, weduwe van Mr. Petrus Patricius Blondeel.

In 1761 zijn alhier in de plaats van Bocquet gekomen Jannes de Bruijne en Catharina van Hee. De man gestorven 24 februari 1782, de vrouw 19 september 1787. Daarna is de hofstede voor hun erfgenamen beboerd geworden, totdat er in 1789 zijn op gekomen hun zoon Adriaan de Bruijne en Jozina de Zoute, die in 1833 zijn opgevolgd door hun zoon Izaak de Bruijne en Elizabeth Claerbaut. De vrouw overleden 27 juli 1851.
In 1874 gebleven de zoon Mattheus de Bruijne en Aaltje de Maker, gehuwd op 2 april 1874 in Zuidzande.
In 1903 gebleven hun zoon MattheĆ¼s de Bruijne en Jozina Cornelia van Cruijningen. Deze zijn in 1913 vertrokken naar op Henricuspolder onder Oostburg, en in hetzelfde jaar opgevolgd door Jacobus Pieter Quaak en Johanna Christina Krijger,die in 1923 zijn vertrokken. Sedert die wonen er Mattheus de Bruijne Izaakszoon en Francina Cathalijntje Poissonnier.Tijdens zware militaire gevechten langs de kust in 1944 moest het gezin de boerderij verlaten. Zowel het huis als de schuur werden volledig verwoest. In 1946 kwam de zoon Izaak de Bruijne, in dat jaar gehuwd met Wilhelmina Risseeuw, afkomstig uit Breskens (De Lente), op de boerderij.


In 1950 is er een nieuwe schuur, in 1951 een nieuw huis gebouwd.

In 2006 is de hofstede herbouwd en wordt deze bewoond door Bram de Keuninck en Anneke de Bruijne.Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
Zeeuws Archief
Anneke de Bruijne