R11) OUDELANDSCHE POLDER, 7de BEGIN. DEN INZETENPOLDER.
Killedijk.

Op het hofsteedje, tevoren bewoond door Cappon en maar enkele gemeten groot, zijn omstreeks 1847 gekomen Johannes Verhage en Adriana Martha Butin, die het in op loop der jaren door aankoop en bij pachten van landerijen hebben vergroot.
Johannes Verhage overleed 9 september 1901, de weduwe 11 december 1901.
Het boerenbedrijf is daarna voortgezet door hun kinderen Johanna Magdalena en Johannes Verhage junior. Johannes Verhage overleed 21 februari 1919.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928