R17) OUDELANDSCHE POLDER, 6de BEGIN, DEN HOFSTEDEPOLDER.
Braamdijk.

In 1730 woonden hier Isaac Verbrugge en Elisabeth Potteldoorn. De vrouw overleden 9 augustus 1730, de man 7 januari 1732.
Op 20 juni 1732 droegen hun nagelaten wezen op timmer, waarvan het huis blijkens de jaarankers van 1696 dagtekent, voor ƒ1.164 over aan Nicolaas du Bois, die getrouwd is geweest met Janneke Cassel. De vrouw overleden in januari 1750.
Op 4 februari 1752 droeg du Bois op toenmaals nog door hem bewoonde timmer voor ƒ 882 over aan Andries Manhave, die gehuwd is geweest met Magdalena de Smit. Manhave overleed 18 mei 1774, en in zijn plaats kwam in hetzelfde jaar Joost du Bois. Diens vrouw Adriana van Hecke overleed 22 augustus 1778, de man hertrouwde omstreeks juli 1779 met Sara van Houwe.
In 1799 gekomen Jacob de Maker en Janna Verdouw, in 1806 Pieter van op Broeke en Madeleine Cailleux eerder weduwe van Pieter de Maker. In 1841 gebleven haar zoon Pieter de Maker en in 1848 gekomen haar kleinzoon Izaak Risseeuw en Sara Luteijn.
In 1891 is de hofstede in percelen verkocht, de timmer met ruim 16 gemeten land aan Jannes Risseeuw, zoon van Izaak Risseeuw voornoemd, en Maria Christina Risseeuw. In 1919 is zij verpacht aan Abraham Risseeuw, molenaar te Ter Hofstede, en Suzanna Magdalena Risseeuw, wier kinderen haar thans bekasteleinen.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977