37) OUDELANDSCHE POLDER, 37ste BEGIN. DEN HAECK.
HET HOF, oudtijds genaamd DE LANGE SCHURE.
Strengweg 3 (camping Lange Strink).

Op 20 augustus 1674 verpachtte de eigenaar Johan Engels te Middelburg deze hofstede aan Cornelis de Fraeije voor zes jaar tegen ƒ 6,30 per gemet boven de lasten, behalve het watergeschot, dat voor rekening bleef van de eigenaar.
Op 12 december 1696 verkocht de toenmalige eigenaresse Johanna de Vos, weduwe van Mr Abraham van Dorth, de timmer, zonder de plantage, voor ƒ 2.400 en 4 gouden ducatons boven de onkosten aan Jean Labyt, aan wie zij tevens in pacht uitgaf de tot deze hofstede behorende 94 gemeten 192½ roeden land voor ƒ 6.50 per gemet boven de lasten, blijvende alleen het watergeschot voor rekening van de eigenares.
Op 6 juni 1710 droeg Jean Labyt aan op toenmaligen bewoner, zijn zoon Jacob Labyt, de timmer met de baning van omtrent 111 gemeten pachtland over voor ƒ 1.900. Jacob Labyt is eerst gehuwd geweest met Marie de la Haye, die op 23 mei 1725 overleed, op 20 oktober. 1726 hertrouwde hij met Jeanne Albert. De man
overleden 24 augustus 1742, de weduwe 13 februari 1748.
Op op 11 april 1749 droegen de voogden van hun zoon Abraham Labyt de timmer met de baning van omtrent 158 gemeten pachtland voor ƒ 1.020 over aan Isaac van Houte Danielszoon en Kaatje van de Veere. Van Houte overleed 15 februari 1762, de weduwe in hetzelfde jaar hertrouwd met Jannes Weijkman. De vrouw gestorven in 1790. In 1791 is de hofstede met de inboedel overgelaten aan op zoon Hendrik Weijkman, die gehuwd was met Helena Brevet.
In 1809 zijn hier gekomen Jannes Claerbaut en Neeltje Luteijn. Claerbaut overleden 30 mei 1811, de weduwe hertrouwd 8 april 1812 met Jozias Basting. Deze hebben de hofstede in 1819 gekocht. Basting overleed 22 juli 1841, de weduwe 21 februari 1868. Toen is de hofstede met op inboedel overgegaan aan haar zoon Jozias Levinus Basting, die op 23 maart 1870 huwde met Elizabeth Suzanna Cijsouw, weduwe van zijn broeder Levinus Basting. De vrouw overleden 12 december 1883, de man vertrokken in 1895 en opgevolgd door zijn stiefzoon Hendrik Adriaan Basting en Anna Jacoba Almekinders.
Deze vertrokken in 1908 en toen zijn alhier gekomen Jozias Levinus Basting Corneliszoon en Anna de Ridder. In 1944 opgevolgd door hun zoon Levinus Basting en Cornelia Buijze. Thans camping Lange Strink.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977