5) OUDELANDSCHE POLDER, 40ste BEGIN. DEN MOLINSPOLDER.
Stelledijk

Op 16 juni 1730 droeg Pieternella Wouters, weduwe van Jan Wijnant, de timmer dezer hofstede voor ƒ 462 over aan Isaac Porreij en Marie Madeleine de Hullu, die er destijds al op woonden. De man overleden 8 september 1746, de weduwe hertrouwd in maart 1750 met Adriaan Geerings. Geerings stierf op 2 juli 1777.
In 1778 in plaats gekomen Adriaan Lijbaart, die ongehuwd overleed 26 februari 1779 en opgevolgd is door zijn broeder Jannes Lijbaart. Deze overleed 27 oktober 1782, insgelijks ongehuwd.
Daarna gekomen Jacob Lijbaart en Janna Sarels van Rijn.
In 1815 gekomen Abraham Zonnevijlle en Adriana Lijbaart, in 1823 Hubrecht Ketels en Elizabeth de Visser. Van lieverlede van landerijen verkleind zijnde, is deze hofstede in 1828 gekocht door Isaac Steijaard te Aardenburg, ten wiens profijte zij bekasteleind is geworden door Abraham van Melle.
In 1856 is de hof in percelen verkocht en zijn de gebouwen gesloopt.

Bron:
De hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928