8) OUDELANDSCHE POLDER, 9de BEGIN. DEN HEVENPOLDER.
Breydelhoeve, Molenstraat 14, Retranchement.


Omstreeks 1711 woonde op deze hofstede Gillis de Visser, die op 3 april 1711 de timmer met de plantage voor ƒ 1.800 overdroeg aan zijn schoonzoon Pieter Slabbaert.
Naderhand is de timmer aangekocht door Laurens Zonnevijlle, die gehuwd is geweest met Adriana Cornelia de Zoute. Zonnevijlle overleed omstreeks februari 1747. Later hertrouwde zijn weduwe met Izaak Louwers. Op 20 april 1751 droegen de echtelieden Louwers-de Zoute de timmer voor ƒ 1.000 over aan Pieter Goedgeluk, die hier vervolgens heeft geboerd en eerst gehuwd was met Cornelia de Blieck. Na het overlijden van deze vrouw hertrouwde Goedgeluk in 1775 met Aaltje Lijbaart. Man en vrouw zijn beiden gestorven in 1809.
In 1811 is deze hofstede verkocht aan Abraham Janssen en Cornelia Visser te Groede, die er op zijn komen wonen. De man gestorven 20 februari 1822.
In 1824 is het hof verkocht aan P. F. van op Boer, koopman te Gent, en verpacht aan Isaac Risseeuw en Jacomina de Wagemaker. De vrouw gestorven 3 januari 1833, de man hertrouwd in 1835 met Cornelia Johanna Lansen.
In 1867 is Risseeuw vertrokken en opgevolgd door H. V. de Milliano en Maria Pieters. In 1870 is de schuur afgebrand, en in 1874 zijn hier in plaats van de Milliano gekomen Jan Francies Plasschaert en Nathalie van Hecke. In 1892 is er een nieuw woonhuis gebouwd, en in 1908 gebleven de zoon Jan Plasschaert.
In 1913 heeft de familie Breijdel te Brugge de hofstede verkocht aan Jan Scheele, een Axelaar, wiens kinderen hier zijn komen wonen, en die haar in 1917, veel verminderd van landen, weer heeft verkocht aan Abraham Leenhouts en Sara Jacoba Dhont, die in hetzelfde jaar van uit de Oranjepolder onder IJzendijke herwaarts zijn verhuisd. Hun kinderen Pieter, Sara en Jacoba zijn gebleven tot 1947.
Daarna is de hof verpacht aan Johan Vercouteren en Cathalijntje van Strien.
Het is sinds 2005 vakantielokatie De Breydelhoeve van de 3e generatie, Jean-Pierre & Jorina Vercouteren.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
Google Earth