27) STRIJDERSGATPOLDER, 14de BEGIN, DEN FIMELAREPOLDER.
Knokkertweg (bij Erasmusbos)

Op l september 1693 droeg Daniël van Male de timmer dezer hofstede met de plantage en de baning van 116 gemeten pachtland voor ƒ 2.250,- over aan Jean Ie Sage. Na het overlijden van Le Sage hertrouwde zijn weduwe, Suzanne le Comte, omstreeks juli 1694 met Nicolaas Schippers.
Schippers verkocht de timmer van de toen door hem bewoonde hofstede in het begin van 1698 voor ƒ 2.900,- aan Pieter Bruneel, die gehuwd was met Jozina Janssen. Na het overlijden van Bruneel hertrouwde de weduwe met Joris Beun. Deze droeg op 12 april 1707 de timmer en de plantage voor ƒ 1.350,- over aan Abraham Abrahamsen, gehuwd met Maria van Peenen. De man overleed in februari 1719 en de weduwe hertrouwde op 15 mei 1720 met Jannes Verhage. De vrouw overleed in maart 1724 en de man hertrouwde op 3 december 1724 met Sara de Meulenaer.
Op 11 februari 1727 droeg Verhage de timmer en de door hem bewoonde hofstede met de plantage voor ƒ 1.500,- over aan David Brevet en Maria Therèse Mot. Na het overlijden van de vrouw hertrouwde David Brevet op 5 mei 1743 met Anne Marie Fremault, weduwe van Michel Trouillart. Hij overleed op 9 februari 1744 en op 31 maart daaropvolgende droeg de weduwe de timmer en de plantage voor ƒ 2.705,971/2 over aan Jannes Casteleijn en Marie Rose Mullié Antoinesdochter, die toentertijd op 'De Blauwe Hofstede' in de Bewestereedepolder woonden en vandaar naar hier verhuisden. De vrouw overleed op 10 juli 1766 en de man hertrouwde op 7 mei 1768 met Wilhelmina van de Luijster. Casteleijn is gestorven op 22 juli 1772 en de weduwe hertrouwde op 27 februari 1774 met Adriaan Erasmus. De man overleed 28 juni 1782 en de weduwe bleef op het hof tot 1803, in welk jaar de hofstede met de inboedel werd overgelaten aan haar zoon Jannes Erasmus gehuwd met Suzanna de Bruijne.
Deze vertrokken in 1830 en werden opgevolgd door hun zoon Adriaan Erasmus en Anthonetta Clara de Hullu. De vrouw overleed op 18 juli 1843.
In 1867 is op het hof gebleven de zoon Jannes Erasmus gehuwd met Maria Johanna Brevet. In hun plaats zijn in 1894 gekomen hun zoon Pieter Erasmus en Maria Luteijn. Pieter Erasmus werd in 1922 benoemd tot burgemeester van Oostburg en van toen af is het hof bekasteleind door zijn zoon David Erasmus. In 1929 trouwde deze met Maria Cappon.
Zij bleven op de boerderij tot 1970, toen deze via het waterschap Het Vrije van Sluis in zijn geheel verkocht werd aan Staatsbosbeheer om veranderd te worden in een bos ter verfraaiing van de omgeving en voor het toerisme. De schuur werd afgebroken. Voor 26.30.65 ha werd toen ƒ 327.589,80 neergeteld. De boerderij bezit een oude alleenstaande bakkeet met oorspronkelijke oven en alle bakbenodigdheden, die waard is om voor het nageslacht bewaard te blijven.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977