28) STRIJDERSGATPOLDER, 2de BEGIN, DEN PLATTEELPOLDER.
(Knokkertweg 5a (Knockaerthof)


Omstreeks 1669 woonde hier Adriaan Vereecke, die gehuwd is geweest met Maatje Datthijn.
Op 10 april 1696 droeg Joris Cauwe aan Philip du Bois te Groede de timmer van deze hofstede, waarvan het woonhuis blijkens de jaarankers van 1659 dateert, met de plantage en de baning van 110 gemeten pachtland over voor ƒ 2.940,-.
Vervolgens hebben hier gewoond Philip du Bois en Marianne du Mez. De man overleed omstreeks februari 1714, waarna de weduwe op 9 augustus 1716 hertrouwde met Isaac Schoonaart. De vrouw overleed op 27 mei 1740 en de man hertrouwde op 9 juli 1741 met Esther Albert.
Nadat Schoonaart op 7 februari 1758 was overleden hertrouwde Esther Albert op 19 november 1758 met Reinier van de Luijster, die gestorven is op 3 november 1762, waarna de vrouw op 9 september 1764 andermaal hertrouwde nu met Abraham Cappon.
In 1781 is de hofstede publiek verkocht aan Jan Claerbaut en Elizabeth Morel. De man overleed op 29 april 1795 en de vrouw hertrouwde op 21 augustus 1796 met Jannes de Witte.
In 1823 is de hofstede met de inboedel uit de hand verkocht aan Adriaan de Bruijne en Anna de Hullu, die daarna hier hebben geboerd. De man overleed op 8 maart 1850 en de weduwe op 19 januari 1882. Op het hof bleef toen de zoon Pieter de Bruijne, die ongehuwd was en overleed op 11 maart 1900. Hij werd opgevolgd door Izaak de Bruijne en Johanna Jozina Brevet. Na hun vertrek in 1925 bleef de zoon Adriaan Jannes de Bruijne op het hof, die gehuwd was met Jozina Johanna Risseeuw. De man overleed in 1953.
In 1954 huwde de dochter Anna Neeltje de Bruijne met Pieter Abraham Kools Pieterszoon uit Zuidzande en zij zetten het bedrijf voort. Het woonhuis was volgens de overlevering eertijds een vissershuis bij de Knockaertkreek. Het vertoont sporen van verschillende verbouwingen. De grote oude schuur werd in 1944 aan een kant zwaar beschadigd door oorlogsgeweld en is, nadat ook nog een storm schade had aangericht, gedeeltelijk verbouwd.
Hofstede de Knockaerthof werd in 1989 afgebroken en een nieuw huis werd gebouwd en bewoond door de familie Cornelis-Kools.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977 Zeeuws Archief