St. JANSPOLDER
Ter Moere, hofstede van Daniel Janssen

In 1777 zijn hier in plaats van Daniel Janssen gekomen Guiljame Lefeber en Adriana Cornelis, in 1784 Jacob Leurgans en Jacomina de Ridder, de man gestorven 20 Maart l805, de weduwe hier gebleven tot 1812. Toen is de hofstede met het naastgelegen land verkocht aan Charel Cappon en het huis afgebroken geworden.

Bron:
De hofsteden van Nieuwvliet, J. de Hullu, 1928