St. JANSPOLDER
St. Jansdijk 1, Hofstede De Boerenhoeve

--De hofstede kwam rond 1686 in het bezit van Pierre Bocquet en Marie Madeleine du Flo, ouders van Marie Madeleine Boquet, hierna genoemd.
Omstreeks 1669 woonde hier waarschijnlijk Maatje Wijte, weduwe van Pieter Erasmus. Omtrent 1713 kwam hier uit den Tienhonderd-polder (hofstede Vervate) wonen Jacob van Houte Jacobszoon, die gehuwd is geweest met Marie Madeleine Bocquet en den timmer op 25 Febr. 1723 verkocht aan Jean Albert, die in 1732 als weduwnaar van Jeanne Bocquet hertrouwde met Levina Thiers. Albert gestorven 19 Juni 1755, de weduwe hertrouwd 12 Dec. 1756 met Isaac den Dekker.
In 1759 is op deze hofstede blijkens de jaarankers een nieuw woonhuis gebouwd. Naderhand is hier gekomen de zoon Jacob Albert, die op 11 Aug. 1771 trouwde met Maria Albert. Na het overlijden van Jacob Albert hertrouwde zijn weduwe met Charel Cappon. Maria Albert overleed 27 Maart 1803, Cappon hertrouwde in 1805 met Tanneke van Houte. De man overleden 17 Januari 1817, de weduwe hertrouwd 3 Juni 1818 met Jozias Lucieer. Tanneke van Houte gestorven 12 Mei 1819, de man hertrouwd 23 Juni 1820 met Johanna Faro. Deze vrouw overleden 30 Maart 1840. De man hertrouwde later met Levina Leenhouts en overleed 4 December 1847.
In 1848 gekomen Zeger Cornelis Salomé en Tanneke Cornelis. Salomé overleden 19 Januari 1870 en gekomen zijn stiefzoon Zeger Cornelis Risseeuw en Maria Elizabeth Meulendijk. De vrouw overleden 26 Mei 1876, de man 2 Maart 1902.
Daarna is hier gebleven zijne dochter Sara Risseeuw, die op 10 October 1895 huwde met Pieter Provoost. In 1921 heeft Provoost den timmer met omtrent 120 gemeten land gekocht van de familie Snouck Hurgronje.
Thans Landschapscamping De Boerenhoeve, bewoond door Piet en Jetty Provoost-van Hoeve.

Bron:
De hofsteden van Nieuwvliet, J. de Hullu, 1928
A.J. de Bruijne, Knokkertweg
Het Vrije van Sluis, door Marc de Vleesschauwer, 2013, p.14
Lex van Houte