St. JANSPOLDER
St. Jansdijk 7, hofstede Het Koekoeksnest

In 1894 en 1895 hebben Jacobus de Hullu en Magdalena Francina Scheele op de weide hunner hofstede een huis laten bouwen en een schuur van hun hof overgebracht voor hun zoon Jacobus de Hullu en Maria Luteijn, die hier vervolgens hebben geboerd en in 1922 opgevolgd zijn door hun zoon Abraham Jacobus de Hullu en Suzanna Elizabeth de Hullu Jozias Davidsdochter. Later bewoond door achterkleinzoon Ronald Spiessens van de stichter Jacobus de Hullu.

Bron:
De hofsteden van Nieuwvliet, J. de Hullu, 1928
A.J. de Bruijne, Knokkertweg
cadzandgeschiedenis.nl