St. JANSPOLDER
St. Jansdijk 9, hofstede Vrede en Rust

Omstreeks 1669 woonde hier waarschijnlijk Pieter Slock, omstreeks 1700 waarschijnlijk Jan Poley, omstreeks 1738 waarschijnlijk Antheunis Vermeulen, die gehuwd is geweest met Suzanna du Rie. In 1773 woonde hier Jannes Vermeulen, zoon van Antheunis Vermeulen en Suzanna du Rie voornoemd, die overleden is 29 Maart 1782. De weduwe Janneke Schoonaart hertrouwde 6 April 1783 met Adriaan Colpaart. Colpaart overleed 8 Juli 1806. In 1808 gekomen Isaac Schoonaart, die stierf 26 April 1809. Zijn weduwe Maria Goedgeluk hertrouwde 7 Maart 1810 met Isaac Haartsen. In 1833 is deze hofstede verkocht aan Maria Luteijn, weduwe van Jacob de Hullu Pieterszoon te Cadzand. Haartsen overleed 1 December 1847, de weduwe 20 Juni l855. Daarna is het hof voor den eigenaar Izaak de Hullu bekasteleind tot in 1863, toen alhier gekomen zijn diens zoon Jacobus de Hullu en Magdalena Francina Scheele. In 1867 is hier een nieuw woonhuis gebouwd. De man overleden 26 Februari 1896. De hofstede is daarop van landen verkleind, en in 1897 metterwoon betrokken door des overledenen zoon Izaak de Hullu en Suzanna Provoost, die in 1913 vertrokken en opgevolgd zijn door hun dochter Magdalena Suzanna de Hullu en Jacob Herweijer. Thans in beheer van Maatschap J./E.J. Herweijer en M. Herweijer Meesen.

Bron:
De hofsteden van Nieuwvliet, J. de Hullu, 1928
A.J. de Bruijne, Knokkertweg
cadzandgeschiedenis.nl