33) TIENHONDERDPOLDER.
Tienhonderdste Middenweg 2. (Kools Grondwerken)


Op 16 augustus 1757 droeg Marie Blancard, weduwe van Pierre Antoine du Bus, die hier vermoedelijk tevoren had geboerd, de timmer dezer hofstede voor ƒ 900,- over aan Jacques Meurisse, de toenmalige bewoner.
Op 26 mei 1761 droeg de weduwe Meurisse, Marie Ie Maire, de op pachtland staande timmer voor ƒ 600,- over aan Abraham van Houte Jacobszoon. Deze trouwde omstreeks oktober 1763 met Elizabeth Janssen. De vrouw overleed op 19 augustus 1771, de man hertrouwde in 1772 met Neeltje van de Woestijne. Deze overleed op 13 december 1780, haar man op 21 september 1792. Daarna zijn de erven in het bezit van de hofstede gebleven tot 1802, toen ze met de inboedel werd overgelaten aan een van hen, DaniĆ«l van Houte, gehuwd met Suzanna van de Mart. De man stierf op 17 april 1841, de vrouw op 8 november 1849.
In 1850 zijn hier uit de Nieuwenhovenpolder onder Nieuwvliet gekomen hun zoon Izaak van Houte en Sara Sanders. Zij hebben de hofstede in 1870 verkocht aan Izaak Risseeuw Johanneszoon, gehuwd met Maria de Hullu.
In datzelfde jaar zijn hier als pachters gekomen diens dochter Janneke Risseeuw en Pieter de Bruijne.
In 1872 is er een nieuw woonhuis en in 1873 een nieuwe schuur gebouwd. In 1894 is het echtpaar De Bruijne-Risseeuw vertrokken en opgevolgd door hun dochter Maria de Bruijne en Izaak Erasmus. Deze vertrokken in 1915 en in hun plaats kwamen op het hof Jacobus Pieter Risseeuw en Maria Butler. Deze vertrokken in 1936 en in hun plaats kwamen Abraham Kools, geboren in 1908 en Wilhelmina de Putter, die in 1932 gehuwd waren. Zij werden op hun beurt in 1959 opgevolgd door hun zoon Jacob Kools, gehuwd met Helena Becu uit Groede. Na de oorlog werd hier een nieuwe schuur gebouwd.
Thans Kools Grondwerken en camping Tienhonderd.


Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
Zeeuws Archief