23) VIERHONDERDPOLDER, 1ste BEGIN
DEN VAARGELEIJNSHOEK.
(Vierhonderdpolderdijk 3)

In 1914 hebben Izaak de Hullu en Anna Maria de Bruijne hier een hofstede gebouwd voor hun dochter Sara de Hullu en Levinus Cijsouw Hendrikszoon. Levinus Cijsouw stierf in 1946 en in dat jaar kwam zijn zoon Hendrik Izaak Cijsouw op de boerderij, gehuwd met Anna Anthoinette Kools.
In 2016 is het bestemmingsplan gewijzigd van Agrarisch in Wonen-2 i.v.m. beëindiging van het agrarisch bedrijf.
Bron:
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977