11) ZUIDZANDEPOLDER, 8e BEGIN, NIEUWE SLUISPOLDER
Sluissestraat.

Waarschijnlijk is dit dezelfde hofstede als die "staande in den Sluispolder", waarvan de timmer op 6 oktober 1768 door de erven van Jannes Casteleijn en Elizabeth Claerbaut voor ƒ 950,- plus ƒ 50,- voor de hekken en de mestput werd overgedragen aan Cornelis Verhage.
Op 28 april 1804 is hier gestorven Pieter Verhage. Zijn weduwe Magdalena den Dekker hertrouwde op 17 juli 1805 met Jannes Contant en vertrok toen naar een hofsteedje onder Cadzand (nr.13).
De zoon Jacob Verhage, gehuwd met Cornelia Versluijs, bleef achter. Zij verhuisden in 1815 naar een hofstede onder Groede.
In hun plaats kwamen Jannes Verhage, een broer van de man en Willemina Wittewrongel. De vrouw overleed op 6 februari 1819, de man hertrouwde op 23 maart 1820 met Levina Poissonnier. In 1845 bleef de zoon Cornelis Verhage, gehuwd met Maria Luteijn, op de hofstede. De man overleed op 13 september 1864, de vrouw op 21 juni 1902 na bijna 38 jaar weduwe te zijn geweest.
Daarop is de hofstede met 24 gemeten 287 roeden land voor ƒ 22.600,- verkocht aan David Abraham Risseeuw en Janneke Luteijn en in 1903 metterwoon betrokken door hun zoon Abraham Johannes Risseeuw en Sara Luteijn. In 1915 zijn deze opgevolgd door hun zoon David Abraham Risseeuw en Francina Maria van Prooije. Zij bleven tot 1962.
Toen kwamen in hun plaats de zoon Abraham David Risseeuw en Maria van der Meer, afkomstig uit Zuid-Holland.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977