13) ZUIDZANDEPOLDER, 6e BEGIN, GROTE TARWEPOLDER
Sluissedijk.

In 1875 hebben Jannes Kools en Leuntje Brasser op het hofsteedje waar tevoren vader Kools had gewoond een nieuw huis gebouwd, dat zij in 1876 metterwoon hebben betrokken. In 1884 zijn hier gekomen hun zoon Jacob
Kools en Suzanna van Cruijningen, die er een nieuwe schuur hebben gebouwd en er landerijen bij verkregen hebben.
In 1900 is hun zoon Abraham Kools, gehuwd met Magdalena Risseeuw op het hof gebleven. Zij vertrokken in 1925 en werden opgevolgd door hun zoon Pieter Kools en Anna van Cruijningen. In 1965 werden zij weer opgevolgd door hun zoon Johan Kools, gehuwd met Francina de le Lijs uit Cadzand.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977