1) ZUIDZANDPOLDER, 17e BEGIN, OUDE POLDER
Provincialeweg (De Berghofstede)

In 1676 woonde hier Jozina Datthijn, geboortig van Esen bij Diksmuide en weduwe van Johannes Casteleijn. Zij hertrouwde op 17 juli 1677 met Anthonie Verheecke. Na haar overlijden droegen haar erfgenamen op 7 juni 1695 de timmer met de plantage voor ƒ 4200,- over aan haar zoon Jacobus Casteleijn. Deze overleed in maart 1728 of 1729.
Zijn erfgenamen hebben daarop de timmer met een arbeidershuisje voor ƒ 3600,- overgedragen aan Jozias Risseeuw, die op 17 april 1729 trouwde met Maria Nuijting. De man overleed op 14 december 1758 of 1759. Op 15 maart 1760 heeft de weduwe de timmer met de plantage en twee arbeidershuisjes voor ƒ 3600,- verkocht aan haar dochter Jozina Risseeuw, gehuwd met Jacob Mulié Antoineszoon. In hetzelfde jaar hebben zij de hofstede betrokken en in 1776 zijn zij opgevolgd door Jozias Butin en Johanna Pleijte. In 1811 is hun zoon Pieter Butin, gehuwd met Johanna Magdalena Basting, op de hofstede gebleven. De man overleed op 25 februari 1836. Op 29 november 1836 is de schuur door een storm ingestort.
In 1838 heeft de weduwe Butin de hofstede met 130 gemeten land gekocht voor ƒ 171,- per gemet. Zij overleed op 26 december 1848.
Daarna is het hof verkocht aan Abraham Johannes Risseeuw te Zuidzande en verpacht aan Abraham de Vlieger en Cathalijntje Risseeuw, die er echter eerst in 1851 zijn komen wonen.
In 1863 zijn zij opgevolgd door de zoon van de eigenaar, David Abraham Risseeuw en Janneke Luteijn.
In 1886 is hun zoon Abraham Johannes Risseeuw, gehuwd met Sara Luteijn, op de hofstede gebleven.
In hun plaats zijn in 1903 gekomen Samuel Lako en Sara Sanders. Deze zijn in 1911 vertrokken en in hun plaats zijn van onder Groede hier komen wonen Abraham Salomé en Sara Cornelis.
In 1912 is de schuur tijdens een onweer afgebrand. In 1922 heeft Zeger Cornelis Salomé, gehuwd met Johanna Neeltje Basting zijn ouders opgevolgd. Zij zijn gebleven tot 1949 toen ze op hun beurt weer werden opgevolgd door de zoon Levinus Abraham Salomé, gehuwd met Johanna Jozina de Bruijne uit Cadzand.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977