5) ZUIDZANDEPOLDER, 20e BEGIN ZUIDOMMELOOP.
Kokersweg.


In maart 1730 overleed hier Joost Warrhe, die gehuwd was geweest met Anna Luteijn. Hun wezen hebben de timmer op 10 april 1731 voor ƒ 1550,- overgedragen aan Pieter Lombaard die er ook kwam wonen. Diens vrouw Janna Verbrugge overleed op 2 januari 1750. Lombaard heeft de timmer met de plantage op 21 april 1759 weer voor ƒ 1550,- overgedragen aan Jannes Verdouw die er toen is komen wonen. Omstreeks 1762 is de timmer met de plantage door diens schuldeisers voor ƒ 750,- verkocht aan Isaac Ie Mahieu.
In 1766 woonde hier Louis le Mahieu, later Jacob Casteleijn en Maria Cappon. Deze zijn in 1771 opgevolgd door Jacob Thomas en Suzanna Verdouw. De vrouw overleed op 12 augustus 1781, de man hertrouwde op 3 maart 1782 met Anna van de Putte, die stierf op 8 oktober 1786, hijzelf op 24 oktober 1809.
In 1810 zijn hier gekomen Izaak de Koker en Cornelia Thomas. De man is gestorven op 22 mei 1812 en de vrouw op 19 februari 1813. De wezen zijn in het gebruik van de hofstede gebleven tot 1827 toen Abraham Jannes de Koker en Suzanna de Zoute er gekomen zijn.
Deze zijn in 1842 vertrokken naar Zuid-Beveland en opgevolgd door Jacobus Risseeuw en Johanna Leenhouts. De vrouw is gestorven op 5 juni 1845, de man is hertrouwd in 1846 met Tanneke Steenhart. Risseeuw overleed op 21 augustus 1875, zijn weduwe op 27 augustus 1896.
In 1897 is de hofstede verkocht aan Pieter de Bruijne en Janneke Risseeuw uit Cadzand en verpacht aan Pieter Risseeuw en Adriana Luteijn. In 1901 is hier een nieuwe schuur gebouwd, die op 2 oktober 1919 als gevolg van een onweer is afgebrand.
In 1922 is de zoon Izaak Risseeuw, gehuwd met Janneke Brakman op het hof gebleven.
Zij vertrokken in 1948 en werden opgevolgd door Adriaan van Iwaarden, gehuwd met Debora Maria Pladdet uit Sluiskil.
In 1957 is de hofstee met 37,5 gemet land verkocht voor ƒ 90.000,- aan Hendrik Cappon. De pacht liep echter nog tot 1971.
Toen vertrok het echtpaar van Iwaarden-Pladdet naar moeders hof in Cadzand (nr.6 Schuttershof).
In hun plaats is toen de zoon van de eigenaar gekomen, Jan Cappon, die ongehuwd is.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977
Google Earth