9) ZUIDZANDEPOLDER, 22e BEGIN, BROMPOLDER
Mariastraat.

In 1688 woonde hier Barend Verstraete, die de timmer en de plantage met de baning van omtrent 60 gemeten pachtland op 10 april 1676 gekocht had van Jonkheer Cornelis de Boodt voor ƒ 1800,- plus de onkosten.
Op 29 april 1746 droeg Jan de Cant, die hier voordien had gewoond, de timmer voor ƒ 600,- over aan de toenmalige bewoner Jannes van den Ameele. Deze woonde hier nog toen hij op 15 februari 1752 de timmer en de plantage voor ƒ 500,- overdroeg aan Jannes Obijn. Deze trouwde op 22 juli 1753 met Sara van Houte en overleed op 4 december 1771. De weduwe hertrouwde op 6 juni 1773 met Jasper Blansaart. De man is gestorven op 1 maart 1787 en de weduwe is hier gebleven tot 1792, toen zij is opgevolgd door haar zoon Jannes Obijn en Magdalena Casteleijn. De vrouw is overleden op 5 april 1813, de man is hertrouwd op 25 november 1813 met Adriana van Hecke.
In 1825 zijn hier gekomen Izaak Luteijn en Maria de Hullu, die in 1833 weer zijn vertrokken.
In hun plaats zijn toen gekomen Abraham de Vlieger en Cathalijntje Risseeuw. Deze verhuisden in 1851 naar de Berghofstede onder Zuidzande (nr.1) en zijn toen opgevolgd door Izaak Luteijn en Magdalena Casteleijn, die in 1867 vertrokken naar de Capellepolder (nr.22). Daarna werd de hofstede bekasteleind tot 1877, toen Izaak Luteijn hier terug is gekomen. Op 12 december 1877 hertrouwde hij als weduwnaar van Magdalena Casteleijn met Janna Verduijn, weduwe van Pieter Verhage. In 1889 is de zoon David Luteijn, gehuwd met Anna de Hullu, op het hof gebleven.
Zij vertrokken in 1917 en werden opgevolgd door hun zoon Izaak Luteijn en Maria Sara Leenhouts. Deze verlieten de boerderij weer in 1952.
Hun opvolgers waren hun zoon Izaak David Luteijn en Johanna Luteijn. De man overleed in 1961.
Toen heeft de weduwe de gebouwen met het land verkocht aan de zuster van haar man, Sara Luteijn, gehuwd met Willem Basting uit Cadzand. Sindsdien (1970) is de boerderij onbewoond, alleen de landerijen worden door Willem Basting gebruikt.

Bron:
De Hofsteden van Cadzand, J. de Hullu, 1928
De hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande, drs. H.A.M. van de Vijver, 1977