De Cadzandse Geschiedenis gaat over het leven in Cadzand, zoals werk, kleding, stormvloeden, geld, eten, tegenslagen en oorlogen, maar ook over blijde gebeurtenissen en grappige voorvallen. Er wordt niet diep ingegaan op politieke gebeurtenissen, ijstijden, de beeldenstorm, etc. Er wordt alleen verteld over wat de Kezantenaoren meemaken. Geschiedenisboeken vertellen over de Zwinstreek of over Zeeuws-Vlaanderen, maar nooit over Cadzand als dorp, terwijl de inwoners van Cadzand ontzettend veel hebben meegemaakt! Er is hiervoor zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de originele bronnen.

Gebruik deze website voor een reis langs 15.000 jaar Cadzandse geschiedenis. Om de onderwerpen overzichtelijk te houden zijn de gebruikelijke gedetailleerde verwijzingen naar bronnen achterwege gelaten. De lijst met geraadpleegde literatuur vind u onder de tab ‘LITERATUUR’. Onder de tab ‘ONDERWERP’ vind u informatie op naam op alfabetische volgorde.
Met het publiceren van de geschiedenis van Cadzand worden geen commerciële doeleinden nagestreefd.