De geschiedenis van Cadzand is te verdelen in de periodes 1000-1600 en 1600-2000.
-In de eerste periode was Cadzand onderdeel van het Graafschap Vlaanderen. De bevolking bestond
uit katholieke Vlaamse landarbeiders. Door natuurrampen en oorlogen gedwongen, verliet de
bevolking rond 1600 het eiland. Alle informatie uit die periode is te vinden in de Vlaamse, Franse
en Engelse (Kerk-)archieven.
-In de tweede periode werd Cadzand onderdeel van de Nederlanden. Protestante Vlamingen en naar Walcheren
gevluchte protestante Vlamingen trokken naar Cadzand. Zonder beeldenstorm en zonder slag of stoot werd Cadzand protestants. Met de komst van Franse vluchtelingen/immigranten werd de kennis van landbouw enorm vergroot
en het Land van Cadzand welvarender. Alle informatie uit die periode is te vinden in de Nederlandse archieven.

De Cadzandse Geschiedenis gaat over het leven in Cadzand, zoals werk, kleding, stormvloeden, geld,
eten, tegenslagen en oorlogen, maar ook over blijde gebeurtenissen en grappige voorvallen. Er wordt
niet diep ingegaan op politieke gebeurtenissen, ijstijden, de beeldenstorm, etc. Er wordt alleen verteld
over wat de Kezantenaoren meemaken. Geschiedenisboeken vertellen over de Zwinstreek of over
Zeeuws-Vlaanderen, maar nooit over Cadzand als dorp, terwijl de inwoners van Cadzand ontzettend
veel hebben meegemaakt! Er is hiervoor zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de originele bronnen.

Gebruik deze website voor een reis langs 15.000 jaar Cadzandse
geschiedenis. Om de onderwerpen overzichtelijk te houden zijn de gebruikelijke gedetailleerde verwijzingen naar bronnen achterwege
gelaten. De lijst met geraadpleegde literatuur vind u onder de tab ‘LITERATUUR’. Informatie op alfabetische volgorde vind u onder de tab ‘ONDERWERP’.

Met het publiceren van de geschiedenis van Cadzand worden geen commerciële doeleinden nagestreefd.
info@cadzandgeschiedenis.nl, Bert Voets.

ACTUEEL:
1944, de bevrijding van Cadzand van dag tot dag.

NIEUW:
1919 Dumping gifgasgranaten uit WW1/ 1944 dagboek L. Becu/ 1944 dagboek A. Cornelis-Luteijn/ grondbezit St. Baafsabdij in 1227/ klassefoto's uit ca. 1915
De klassefoto's van 1915 t/m 1955 zijn ingekleurd met een geavanceerd computerprogramma en daardoor duidelijker.

________________________________________________________________________________________
            Cadzandgeschiedenis.nl is opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek als digitaal erfgoed.

           ________________________________________________________________________________________