De geschiedenis van Cadzand is te verdelen in de periodes 1000-1600 en 1600-1900.
-In de eerste periode was Cadzand onderdeel van het Graafschap Vlaanderen. De bevolking bestond
uit katholieke Vlaamse landarbeiders. Door natuurrampen en oorlogen gedwongen, verliet de
bevolking rond 1600 het eiland. Alle informatie uit die periode is te vinden in de Vlaamse, Franse
en Engelse (Kerk-)archieven.
-In de tweede periode werd Cadzand onderdeel van de Nederlanden. Protestante Vlamingen en naar Walcheren
gevluchte protestante Vlamingen trokken naar Cadzand. Zonder beeldenstorm en zonder slag of stoot werd Cadzand protestants. Met de komst van Franse vluchtelingen/immigranten werd de kennis van landbouw enorm vergroot
en het Land van Cadzand welvarender. Alle informatie uit die periode is te vinden in de Nederlandse archieven.

De Cadzandse Geschiedenis gaat over het leven in Cadzand, zoals werk, kleding, stormvloeden, voedsel,
tegenslagen en oorlogen, maar ook over blijde gebeurtenissen en grappige voorvallen. Er wordt
niet diep ingegaan op politieke gebeurtenissen, ijstijden, de beeldenstorm, etc. Er wordt alleen verteld
over wat de Kezantenaoren meemaken. Geschiedenisboeken vertellen over de Zwinstreek en over
Zeeuws-Vlaanderen, maar nooit over Cadzand als dorp, Terhofstede, Retranchement en Zuidzande, terwijl de
inwoners van het eiland ontzettend veel hebben meegemaakt! Er is hiervoor zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de originele bronnen.

Gebruik deze website voor een reis langs 15.000 jaar Cadzandse
geschiedenis. Om de onderwerpen overzichtelijk te houden zijn de gebruikelijke gedetailleerde verwijzingen naar bronnen onder de artikelen geplaatst. De lijst met geraadpleegde literatuur vindt u onder de tab ‘LITERATUUR’. Informatie op alfabetische volgorde vindt u onder de tab ‘ONDERWERP.

Met het publiceren van de geschiedenis van Cadzand worden geen commerciële doeleinden nagestreefd.


DOWNLOAD:
e-book Geschiedenis van Cadzand.pdf
e-book Onser Vrouwe Kercke op Cadsant. pdf ________________________________________________________________________________________
            Cadzandgeschiedenis.nl is opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek als digitaal erfgoed.

           ________________________________________________________________________________________