ZUIDZANDEPOLDER

Als de zandplaat Suijtsand voor het eerst in een schriftelijke bron wordt vermeld, is de ontwikkeling al zeer ver voortgeschreden. Evenals op Kadzand lag er op Zuidzande een groot aantal kleine polders rond een oude kern.
Het eiland ontstond op soortgelijke wijze als Cadzand, nam gestadig in omvang toe en groeide tenslotte vast aan Cadzand. De landaanwinst was, evenals op Cadzand, hier ook van jongere datum, maar vóór 1290 bezitten wij daarover geen enkel gegeven; de inpolderingen gaan echter vrij zeker tot de 12e eeuw terug. De oude kern moet op het gedeelte, tussen de hofstedes (1) en (2) gelegen hebben, omdat dit volgens de digitale hoogtekaart, het hoogste punt is.
De Zuidzandepolder is samengesteld uit 28 poldertjes/percelen met een oppervlakte van 521ha., in 1508 opgemeten door de landmeters Pieter Sijmonsen Hendriksen en Claas Tant.

1. Eerste Noorman
2. Tweede Noorman
3. Derde Noorman
4. Noordpolder
5. “'t polderkin daer Pieter fs. Aern. Roos wonene plach”
6. Grote Tarwepolder
7. Oude Sluispolder
8. Nieuwe Sluispolder
9. Stevenspolderke
10. Kleine Tarwepolder
11. “den huteren Westhaecpolder”
12. “den inderen Westhaecpolder”
13. Zuidommeloop
14. Wouter Maria Treidelpolder (de polder daer Wouter fs. Marie Treyloos in woonde)
  15. Pieter Weertebospolder (de polder daer Pieter Weyteboeys in plach te wonene)
16. Oostpolder
17. Oude polder (daer Jan Lademans in te in te wonene plach)
18. Noordommeloop
19. Smaldeelinghe
20. Zuidommeloop (Zuidommeloop “beoosten Sinte Marien weghe”)
21. Geldzak
22. Brompolder
23. Oostburgerpolder
24. Trayaert
25. Willem Blondenpolder
26. Clinckert
27. Fimelare
28. Snellegheers

De Tweede Noorman (2) is een restant van de geul tussen de eilanden van Cadsant en Suitsande, rond 1300 genaamd “Kille Remanens” en later “Breede Vivere”. Op deze plaats zouden de eilanden Cadzand en Zuidzande gekoppeld zijn.

HOFSTEDEN
(de nummering wordt gebruikt in ‘De Hofsteden van Cadzand’, uit 1977 door drs. H. van de Vijver, een heruitgave met uitbreiding van het gelijknamige boek uit 1928 van dr. J. de Hullu)
1. Berghofstede
2. hofstede van Mersseman
3. hofstede van De Hullu
4. hofstede van Van Houte
5. hofstede van Warrhe
6. hofstede van Izaak Luteijn
7. hofstede van Jansen
8. hofstede van De Hullu
9. hofstede van Verstraete
10. hofstede van Luteijn
11. hofstede van Casteleijn
12. hofstede/molen van Buteijn
13. hofstede van Jannes Kools
14. hofstede van Jacob Kools

Bron: Hofsteden van Cadzand, H. van de Vijver, heruitgave 1977
Kaart van de landen onder de Watering van Cadzand, D. Hattinga, 1660
Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, deel II, Gottschalk, M.K.E., 1958.
Algemene Hoogtekaart Nederland, 2010.
G. Adriaensens, CNOC IS IER, 1995
Google Earth 2012
Bert Voets