VIERHONDERDPOLDER BEOOSTEN TERHOFSTEDE

De polder is geheel nieuwe landaanwinst en in 1403 bedijkt in opdracht van de St. Baafsabdij te Gent. Twee polders zijn eigendom van de Abdij van Doornik.
Bij oprichting van de Wateringen behoort het gedeelte rechts van de stippellijn tot de Wateringe van Zuidzande.
1. Schellebank
2. Appelare
3. Schare (De Schaar)
4. Ackelare
5. Sluispolder
6. Putierpolder
7. Nieulantspolder
8. Kasteelpolder
HOFSTEDEN
(de nummering wordt gebruikt in ‘De Hofsteden van Cadzand’, uit 1977 door drs. H. van de Vijver, een heruitgave met uitbreiding van het gelijknamige boek uit 1928 van dr. J. de Hullu)
VOT15. hofstede van Jacob Goedgeluk
VOT16. hofstede De Blauwe Hoeve
Hofsteden later behorende tot de Watering van Zuidzande:
Z15.Terhofstededijk, hofstede van Pieter Parentier
Z16. Terhofstededijk, hofstede van Jacob Kools
Z17. Terhofstededijk, hofstede van Adriaan Verdouw (Mariahof)
Z18. Sluissedijk, hofstede van Paulus van Hecke