STRIJDERSGATPOLDER


Zoals met alle grote polders op het Eiland van Cadsand bestond de Strijdersgatpolder oorspronkelijk uit een aantal poldertjes/percelen, gescheiden door een cade. Door overstromingen in 1375, 1377 en 1394 stonden de percelen op de oostelijke helft van het eiland onder water. In 1399 werd een gebied ingedijkt, genaamd de Vierhonderdpolder Bezuiden De Kerk, in 1402 gevolgd door de Tienhonderdpolder en in 1415 de Strijdersgatpolder.

Ridder Lodewijk van Moerkerken bedijkte in 1415 “de polre in Casant zuut oost vander kerken gheleghen besuden den Oostvliete anden polre van Xc gem. en strect zuutwaert toter wateringhen van den Zuutzande daer in waren gheleghen vele diversche polres voor de grote vloet, gheheeten Busebrec, Plakel, Cnockaert, Clinkaert ende noch vele andere diversche polres dewelke nu al bedyct zyn in desen voors. polre, nu den polder van Strysgat”.
De naam komt van een nevengeul van het Zwarte Gat, dat het Strijdersgat of Schotse Geul werd genoemd.

In 1503 is de Strijdersgatpolder opgemeten door de landmeters Pieter Sijmonsen Hendriksen en Claas Tant. Het oppervlak bedraagt 222 ha. Gebaseerd op hun informatie en de kaart uit 1660 van Hattinga zijn op onderstaande luchtfoto de oorspronkelijke poldertjes ingetekend. In de ommelopers van Cadzand worden deze aangeduid met ‘BEGIN’.

1. Buisebierpolder/Buschier/Busebrec
2. Plattenpolder/Platteel/Plakel
3. Knokaart/Cnockaert
4. Willem Florinshoek
5. Zuidpolder
6. Vrouwgeleijnshoek/Vaergelinshouck
7. Herenpolder
8. Krullenpolder
9. Zuid Knokaart
10 Leyenpolder
11. Korte Geldzak
12. Roeffoelpolder
13. Klinkaart/Clinkaert
14. Fimelaarpolder/Fimelare
15. Dobbelarepolder

HOFSTEDEN
(de nummering wordt gebruikt in ‘De Hofsteden van Cadzand’, uit 1977 door drs. H. van de Vijver, een heruitgave met uitbreiding van het gelijknamige boek uit 1928 van dr. J. de Hullu. De uitbreiding tot heden is van cadzandgeschiedenis.nl, Bert Voets)
(24) hofstede De Beerhoeve (camping Beerösti)
(25) hofstede van Abraham van de Gazelle (camping Knokkert)
(26) hofstede van Jan de Pauw (naast Hedenesse/Natropa Instituut)
(27) hofstede van Daniël van Male (Erasmusbos/Knokkert)
(28) hofstede Knockaerthof
(29)hofstede van Izaak de Hullu.html
(30) hofstede Den Knockaert

Op de Strijdersdijk stond vanaf begin 1500 een staakmolen, de Oostmeulen. Na reparatie werd deze in 1620 verplaatst naar de plek, waar nu molen Nooitgedacht staat.
De greppel, die aangeduid wordt met “van ouds de geulle” was voordien de Knockaertkreek. Tot eind 19e eeuw heeft een watermolen gestaan in de (2) Platteelpolder aan de kop van de Knockaertkreek.
Rechts van de Strijdersgatpolder ligt de St. Janspolder met de Drink/Drynk, een kreek, waarvan een restant thans een afwateringssloot is. Aan de Drink lag de Heerlijkheid Nieuwvliet, gesticht in 1527.
Noordelijk lag de buurtschap Oostvliet aan het Zwarte Gat.

Bron:
Hofsteden van Cadzand, H. van de Vijver, heruitgave 1977
Kaart van de landen onder de Watering van Cadzand, D. Hattinga, 1660
Kaart van het brugse Vrije, Pieter Pourbus, 1578
Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, deel II, Gottschalk, M.K.E., 1958.
Archimedia, rapport A10-048-F
Actueel Hoogtebestand Nederland, hoogtekaart 2010
W. Wintein, diverse publicaties
Google Earth 2012