1452 Kaart van Vlaanderen


De oudst bekende kaart van Vlaanderen dateert uit 1452. Het betreft een ruwe kaartschets, die enkel diende om een beschrijvende tekst over de Zwinstreek te illustreren en aan te tonen hoe goed de Zwinhavens zowel over land als vanuit zee bereikbaar waren. Bovenaan de Wielingen.

Onder een detail van de kaart van Blaeu uit 1635 van hetzelfde gebied.


Onder: kaart van de Zwinstreek uit begin 16e eeuw met midden het Eiland van Catsandt.

Een meer gedetailleerde kaart van de monding van het Zwin, opgemaakt tussen 1505 en 1516, is een kleurrijke figuratieve kaart om werken in de vaargeul van de Zwinmonding weer te geven.
De uitbouw van een bakensysteem in het Zwin begon vrij bescheiden in 1425, met het aan-brengen van enkele niet nader omschreven merktekens. In 1456 lieten de Bruggelingen eerst drie en dan nog eens twee tonboeien leggen. Op het einde van de 15de eeuw lagen zo tenminste vijf boeien in het Zwin. (linksboven)
Behalve de drijvende bakens waren er nog de vaste tekens, die op masten in de duinen werden gesteld. Ook de kerktorens vormden belangrijke herkenningspunten voor de scheepvaart.