Kaart van Vlaanderen, situatie in 1274Deze kaart van de Zwinstreek van Jan de Hervy (1501) geeft een beeld van het Zwinlandschap in de late middeleeuwen (omstreeks 1274) met de nadruk op de waterwegen, sluizen en dijken.

Je reist vanaf de monding van het Zwin stroomopwaarts naar Brugge. Na de monding en St. Anna-ter-Muiden, passeer je Sluis. Daarna bereik je via Hoeke, Oostkerke, Monnikerede en Lembeke uiteindelijk Damme. Deze plaatsen hadden ooit een haventje aan het Zwin. Eén voor één slibden ze dicht. Sluis was de laatste haven die bereikbaar bleef voor zeeschepen tot eind 15de eeuw.

Tekst links onder: Ten tijd van Graef Gy van Dampierre grave van Vlaenderen zoo was de gegentheijt van Vlaenderen inder maniere als des figure van dese Caerte betoogt, den vorn. Grave Gy regerende int jaer ons heeren 1274. Int jaer 1173 was soo groote waetervloet dat den Dijck deurbrackt tot Damme datmen daer noemde honsDamme ende de Wielinghen braecken deur int jaer 1377 de, 12 dagh van november ten tijde van Graef Lodewijjck van Mele die leefde anno 1370. De naervolgende prochien , den Piet, de stede van Biervliet, Willemine, Clooster, Bentille, Roeselare, Ysendijcke, Schoondijck, Gaternisse, St. Niclaeijs, Ste Margriete, Oost-mans Kercke, dat men nu noemt Ormans capelle, St. Jans in de woestijne, St. Catelijne Hamer, Cunkerkc nu Cuenkercke, Vliet, Nivelle, Huyghes Vliet, Bochaute ende Volmerbeck. Bij rand op rug : Copie vande Landcaerte van Vlaenderen waer van dautenique light in dabdije van Baudeloo Figruatieve voorstelling van alle dorpen in het mondingsgebied van Schelde en Zwin.