Jacobus Faro

Nu zal het u niet onbekend zijn dat ons uit de eerste helft van de negentiende eeuw maar zeer weinig uitgevers- en nog minder boekhandelsarchivalia zijn overgeleverd. Tot dit weinige behoort evenwel een door haar omvang en volledigheid unieke bron, te weten de vanaf de oprichting in 1801 bewaard gebleven klantenadministratie van de Middelburgse boekhandel Van Benthem (nu nog bestaande onder de naam van Van Benthem en Jutting)

Jacobus Faro, 'Landman onder IJzendijke' (in Zeeuws-Vlaanderen), was een van de weinige boeren onder Van Benthems klanten. Zijn poëtische belangstelling spreekt uit deze in 1808 geboekte aankopen:
- Bilderdijks Ziekte der geleerden.
- Het mededogen van Delille.
- dichtwerk van Rietberg en Barbaz.
- een deel van de Kleine dichterlijke handschriften.
Elders in het klantenboek van dit jaar staat nog Blairs Lessen over de redenkonste en fraaye letteren op zijn rekening.NERGENS

Nergens Nergens groeit de tèrve beter, vruchten zó gezond,
lekkerderfèpels, dan die van de Zeeuwse grond.
Nergens vin je schoner dreven, móóier duun'n en strand,
ruumer vergezichten as in 't landje van Kezand.
Nergens zien de beuterkoeken, van de bakker zô in trek,
Nergens krieg je bie de koffie, een zelf gebakken sukerspek.
Nergens groeten alle mensen, vrindliker nao d'ouwen trant,
Nergens zó onder mekare as in 't landje van Kezand.
Nergens vin je woa j'ook rondkiekt zó vee kleurn van dit van dat,
Nergens op d'eele wereld, steen'n as in het “Groate Gat”.
Nergens is 't zo pront in proper,Nergens 't huusje zó an kant,
Nergens schoaner geschuurde straotjes, as in 't landje van Kezand.
Nergens bluuf 't je zó trekken, voel je je zó thuus,
altied ei je nog 't verlangen, nao da ouwe Kezandse uus.
Wao j'ook weunt 't zie ier of elders, altied voel je nog de band,
die je bindt en nooit losloaot, aan je landje van Kezand.

Jacobus Faro, November 1815