Bescherming Burgerbevolking

De BB werd in 1952 opgericht om de bevolking van Nederland te beschermen tegen de gevolgen van luchtaanvallen door de vijand. En die vijand was in de Koude Oorlog de Rus.
Die bescherming zou moeten worden geboden door een organisatie die voor het overgrote deel zou worden bemand (mannen en vrouwen) door vrijwilligers. Er was becijferd dat voor heel Nederland een aantal van 230.000 vrijwilligers noodzakelijk was. Die zouden bij een luchtaanval zo snel mogelijk in actie komen om puin te ruimen, gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren, branden te blussen. Tevens kwam er een landelijk waarschuwingssysteem, waarvan de sirenes het meest luidruchtige teken waren.

Om de bevolking warm te maken voor de BB werden propagandafilms gemaakt, die in zaaltjes en bioscopen werden vertoond.
Na vertoning van deze film, kon men zich opgeven als noodwachter bij de BB. Het totale resultaat van de werving was 123.000. Iets meer dan de benodigde 230.000. En ook latere wervingsacties halverwege de jaren vijftig hebben er niet voor gezorgd dat de BB op volle sterkte kwam.

Er was ook een gebrek aan materiaal. Want, hoewel de propaganda films hallen vol spullen toonden als pikhouwelen, helmen en eerste hulp tassen, werd er in de praktijk geklaagd. Dat materiaal bleek bedoeld te zijn voor de kringen met een A-status, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Cadzand had de B-status.

Foto's uit 27 september 1958 van de jaarlijkse provinciale B.B.-wedstrijden, bijgewoond door o.m. CdK Jhr Mr A.F.C. de Casembroot (die na afloop de prijzen uitreikte), H. Rombout (vertegenwoordiger van het Belgisch Ministerie van Binnenlandse Zaken) en zijn Nederlandse collega Mr P. Bolle. Voor elk der vier dienstvakken: de blokploegen, de reddingsdienst, het geneeskundig medisch team en de verbindingsdienst was een wisselbeker beschikbaar.
De uniformen die men van rijkswege toebedeeld had gekregen, bleken niet te voldoen. Ze waren gemaakt van goedkope blauwe stof, die bij aanraking met water snel afgaf. Schoeisel werd er niet bijgeleverd. Die moest men zelf meenemen. In tijden van nood diende de BB bij de brandweer aan te kloppen.
Deze Haagse zuinigheid was in een tijd van wederopbouw wel begrijpelijk.


De Bescherming Bevolking wordt overbodig en op 1 juli 1986 opgeheven. De vredestaken worden overgedragen aan de brandweer en het Rode Kruis. Blokhoofden halen hun geƫmailleerde bord van de deur, alle depots waar de goederen zijn opgeslagen worden leeggehaald en de sirenes zwijgen. Het markante geluid op de eerste maandag van de maand blijft weg.

Eind 90er jaren wordt echter deze 'traditie' weer hersteld. Het markante geluid is nu vervangen door de electronische sirenes die ons moeten waarschuwen voor bijzondere situaties.