H. BONIFATIUSKERK CADZAND (STRANDKERK)

Er wordt beweerd dat het christelijk geloof in de Lage Landen werd geïntroduceerd door Bonifatius en Willibrord. In werkelijkheid gebeurde dit al eeuwen eerder, tijdens de laatste decennia van het Romeinse bewind. Eind vierde eeuw had de Romeinse keizer Theodosius I, die ook regeerde over een deel van de Lage Landen, het christendom zelfs uitgeroepen tot staatsgodsdienst. Met de terugtrekkende Romeinen werd het christendom echter steeds zuidelijker teruggedrongen. Toen Bonifatius en Willibrord in de Lage Landen arriveerden was er voor hen dus voldoende missiewerk te verrichten.

In 1604 wordt het eiland van Cadzand ingenomen door Noord-Nederlandse troepen. De reformatie doet zijn intrede. De eucharistieviering wordt verboden. De Mariakerk valt onder protestants bewind. De katholieke gelovigen kunnen ter kerke in Sluis.


Na precies 300 jaar, in 1954, wordt voor het eerst weer een H. Mis opgedragen in Cadzand. Dit gebeurt op verzoek van de burgemeester van Axel, de heer Lockefeer. Pastoor Wolters uit Groede draagt de H. Mis op. De H. Mis wordt gehouden in de schuur van Herman Faes in de Tienhonderdpolder. Enkele jaren is de schuur ingeruild voor de garage van de familie Faes. Door de grote belangstelling van vooral vakantiegangers worden elke zondag in het vakantieseizoen om 9.00uur en 10.30uur missen opgedragen. De paters Martens en Mak van de Orde van de Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus uit Sluis verzorgen de misviering.

Door de grote belangstelling wordt in 1962 ook de garage te klein.
Op het terrein van de huidige kerk wordt een tent gezet.


Het terrein wordt aangekocht om er een kerk op te bouwen. Diverse verenigingen schenken materiaal voor het interieur. Het tabernakel en de doopvont zijn afkomstig uit de voormalige kerk van Slijkplaat. In 1965 wordt de Heilige Bonifatiuskerk ingezegend door de bisschop van Breda, Monseigneur De Vet. Uniek is dat een deel van het gebouw niet overdekt is. De gelovigen zitten in de openlucht, het ultieme vakantiegevoel. Alleen het altaar is overdekt.

De paters van de Orde van de Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus uit Sluis hebben tot 1979 de H. Mis opgedragen.
Thans verzorgt de werkgroep Strandkerk Cadzand van de parochie H. Andreas Oostburg elk jaar van Palmzondag tot de laatste zondag van september de eucharistieviering voor de Nederlandse, Belgische en Duitse toeristen en de inwoners van Cadzand.

Bron:
Historiek.nl
Beeldbank Zeeuws Archief
Rondje West, 2013
Sponselee, George; Versteend Verleden, 2005