ERASMUSWEG


Foto: Erasmusweg in 1927, gezien vanaf de Ringdijk-Noord. Rechts staat de nieuwe hofstede van Jan de Putter. Links de contouren van de kerk. De Erasmusweg is genoemd naar de hofstede Erasmus aan het begin van de weg.
De weg staat aangegeven op de eerste betrouwbare plattegrond van Cadzand in 1578. Oospronkelijk was het een cade, een dijkje tussen de polders ‘t Noordland den Wal’ en ‘Oost van het Kerkhof’.


Foto 1930/1985. Op de hoek met de Badhuisweg stond de schuur van landbouwer Abraham Basting. Het gezin woonde in het pand ernaast. Op de plek van de schuur werd in 1930 een pand gebouwd door Bram Mabelis en Piet Toussaint, waarin echtgenote Janna de Bruine een winkel begon.

“Breskense Courant, 5 Februari 1932:
M. vd H., arbeider te Groede werd beklaagd dat hij op 4 of 5 Januari j.l. te Cadzand wederrechtelijk heeft weggenomen 1 moltondeken, 3 paar dameskousen, 5 stukjes Kwatta-chocolade en 3 doosjes Wyberttabletten, toebehoorende aan J. M. de Bruine en A. Basting.”


Izaak Voogd, oud-molenaar/melkboer van de Nooitgedacht, nam de kruidenierswinkel over. Met het opkomend toerisme in Cadzand breidde hij zijn zaak uit met een drogisterij, een zuivelhandel en een depot van Butagas. Hij begon een winkel in Cadzand-bad. De zaak werd voortgezet door mevrouw Lens en in 1969 door Erik en Alie de Houck.

De winkel werd uitgebreid met het oppervlak van het naastgelegen huisje. Het assortiment werd uitgebreid met bad-kleding.
Met het opheffen van het PTT-postkantoor kwam er een postagentschap bij. Na de sluiting van de AMRO-bank in de Mariastraat werd het ook een loket voor geldopname.
In 2011 sloot Attent-Supermarkt De Houck, de laatste kruidenier in Cadzand, haar deuren.Foto uit 1905, genomen vanaf de ingang van het oude kerkhof (thans Nieuwleusenerstraat) en toont het huisje van Bram Basting, dat in de jaren ’80 bij de supermarkt werd getrokken. In 2013 is het in originele staat teruggebracht.
Achteraan staat de molen van Aalbregtse uit de Badhuisweg.
Het huis rechts is het winkeltje van Mietje Beerens.
In 1933 zijn er huizen bij gebouwd. Timmerman Piet Toussaint met echtgenote Janna Buyze bouwde een werkplaats. Veldwachter Hubert van der Lijke met echtgenote Janneke de Ruijscher kocht het huis van Mietje Beerens erbij, sloopte het en gebruikte het perceel als tuin.
Ook hebben er gewoond Willem Catsman met echtgenote Elisabeth Brevet, Izaak de Bruine met echtgenote Johanna Brevet en Piet Back met echtgenote Marie Louret.


In 1869 wordt een nieuw kerkhof aangelegd. Op 23 okt. 1944 valt een bom op het kerkhof. Het bleek een blindganger.De foto toont de ruiming van de bom in 1948.
Na 1950 wordt met de aansluiting van de Nieuwleusenerstraat op de Erasmusweg het oppervlak tot de helft teruggebracht.
Bij rioolwerkzaamheden in 2013 zijn op dat oude gedeelte van het kerkhof nog 2 doodskisten gevonden.

Foto 1985. Het postkantoor in de Mariastraat verhuisde naar de Erasmusweg. In 2000 is het gesloten en door derden in gebruik genomen als woonhuis. Het postagentschap werd gevestigd in de supermarkt van De Houck.


Aan het eind van de Erasmusweg ligt de hofstede Erasmus. In 1663 woonden hier Rochus Rochussen en Adriana Heijpe.