ERASMUSWEG


De Erasmusweg is genoemd naar de hofstede Erasmus aan het begin van de weg.
De Erasmusweg staat aangegeven op de eerste betrouwbare plattegrond van Cadzand in 1578. Oospronkelijk was het een cade, een dijkje tussen de polders ‘t Noordland den Wal’ en ‘Oost van het Kerkhof’.
Foto: Erasmusweg in 1927, gezien vanaf de Ringdijk-Noord. Rechts staat de nieuwe hofstede van Jan de Putter. Links de contouren van de kerk.Foto 1930/1985. Op de hoek met de Badhuisweg stond de schuur van landbouwer Abraham Basting. Het gezin woonde in het pand ernaast. Op de plek van de schuur werd in 1930 een pand gebouwd door Bram Mabelis en Piet Toussaint, waarin echtgenote Janna de Bruine een winkel begon.

“Breskense Courant, 5 Februari 1932:
M. vd H., arbeider te Groede werd beklaagd dat hij op 4 of 5 Januari j.l. te Cadzand wederrechtelijk heeft weggenomen 1 moltondeken, 3 paar dameskousen, 5 stukjes Kwatta-chocolade en 3 doosjes Wyberttabletten, toebehoorende aan J. M. de Bruine en A. Basting.”


Izaak Voogd, oud-molenaar van de Nooitgedacht, nam de kruidenierswinkel over. Met het opkomend toerisme in Cadzand breidde hij zijn zaak uit met een drogisterij, een zuivelhandel en een depot van Butagas. Hij verhuisde naar Cadzand-bad. De zaak werd voortgezet door mevrouw Lens en in 1969 door Erik en Alie de Houck. De winkel werd uitgebreid met het oppervlak van het naastgelegen huisje. Het assortiment werd uitgebreid met (bad-)kleding. Met het opheffen van het PTT-postkantoor kwam er een postagentschap bij. Na de sluiting van de AMRO-bank in de Mariastraat werd het ook een loket voor geldopname. In 2011 sloot Attent-Supermarkt De Houck, de laatste kruidenier in Cadzand haar deuren.Foto links uit 1905 is genomen vanaf de ingang van het oude kerkhof en toont het huisje van Bram Basting, dat in de jaren ’80 bij de supermarkt wordt getrokken. In 2013 is het in originele staat teruggebracht.
Achteraan staat de molen van Aalbregtse uit de Badhuisweg.
Het huis rechts is de winkel van Mietje Beerens.

In 1933 zijn er huizen bij gebouwd. Timmerman Piet Toussaint met echtgenote Janna Buyze bouwde een werkplaats. Veldwachter Hubert van der Lijke met echtgenote Janneke de Ruijscher kocht het huis van Mietje Beerens erbij, sloopte het en gebruikte het perceel als tuin.
Ook hebben er gewoond Willem Catsman met echtgenote Elisabeth Brevet, Izaak de Bruine met echtgenote Johanna Brevet en Piet Back met echtgenote Marie Louret.


 

 

Foto 1985. Het postkantoor in de Mariastraat verhuist naar de Erasmusweg. In 2000 is het in gebruik genomen als woonhuis. Het postagentschap wordt gevestigd in de supermarkt van De Houck.

In 1869 wordt een nieuw kerkhof aangelegd. Na 1950 wordt met de aansluiting van de Nieuwleusenerstraat op de Erasmusweg het oppervlak tot de helft teruggebracht.
Bij rioolwerkzaamheden in 2013 zijn op het oude gedeelte van het kerkhof nog 2 doodskisten gevonden.